Πλύσιμο, επιθεώρηση και συντήρηση γραμμών μεταφοράς ρεύματος υπό τάση

Μια από τις σημαντικότερες συνεργασίες της Bellavia είναι η χρόνια ανάθεση του έργου της ΔΕΗ για πλύσιμο μονωτήρων υψηλής τάσης στο νομό Αττικής και σε διάφορους νομούς στην Ελλάδα με προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Σε συνεργασία με την UsaAirmobileInc. (www.usaairmobile.com) η Bellavia αναλαμβάνει το πλύσιμο μονωτήρων καθώς και την επιθεώρηση (CEV inspection) και συντήρηση των γραμμών υψηλής τάσης.