Πιστοποιητικό Έγκρισης Φορέα Συντήρησης _ AMO Part 145 EL.145.0089

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την τοπική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την Εταιρεία για τη συντήρηση, συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών σύμφωνα με τις ικανότητές της